2006-05-28

Földminőség, földérték és fenntartható földhasználat kutatás a Pannon Egyetemen

Kép: Szőlő Balatonedericsen HUNAGI Fotógyűjtemény

A 4F projekt: Földminőség, földérték és fenntartható földhasz-nálat az Európai Uniós adottságok között


Amint korábbi naplóbejegyzésünk hírül adta, a D-e-Meter rendszer (NKFP 3/004/2001) egy lezárt kutatás-fejlesztési projekt, melynek céja egy környezeti szempontú föld-minősítési rendszer megalkotása, a földminőség térképek on-line kezelhetőségének kidolgozása,
valamint hozzá kapcsolódóan a mezőgazdasági adatszolgáltatás EU-konform rendszerének
Internet alapú fejlesztése volt. Ezen feladatoknak a további kutatása céljából egy új konzorcium és egy új kutatás-fejlesztési pályázat indult.

A Pannon Egyetem jelenleg folyó kutatása, az 4F-nek nevezett projekt keretei között zajlik (NKFP-2004-4/015.) a "Földminőség, földérték és fenntartható földhasználat az Európai Uniós
adottságok között" címmel.

Ennek feladatai:
1. Földértékelés elméleti módszerének (módszereinek)
megalapozása, kidolgozása.
2. A közgazdasági és szabályozási tényezők, szcenáriók
definiálása. Nemzetközi keretrendszerbe helyezés.
3. A gazdálkodás (input) hatása a növényi produktumra
(output), termőhelyi kategóriánként. Az eredmények
integrálása az 1.sz. feladat kidolgozásához.
4. Szakértői közreműködés a mintatérségek kijelöléséhez.
5. A földértékelési módszer illesztése a
termőhely-minősítési almodellekkel
(D-e-Meter, erdő, gyepminősítés).
6. A földértékelés valós helyzetű kipróbálása, a
földértékelés alkalmazási lehetőségeinek (pl. hitelezés,
fedezetcsere, birtokcsere) bemutatása.
7. Kiválasztott kistérségek táblaszintű (állományszintű)
fönntartható földhasználati alternatíváinak kidolgozása,
közgazdasági hatótényezők alapján.
8. A fönntartható földhasználat különböző lehetőségeinek
értékelése a gazdálkodás hatékonysága szempontjából, a
különböző forgatókönyveket feltételezve.
9. A környezetei és gazdasági feltételekhez alkalmazkodó
földhasználat országos alternatíváinak lefektetése.
Javaslatok az országos és kistérségi célok összehangolására,
megvalósításokra.
10. Az új földértékelési rendszer bevezetéséhez szükséges
keretek meghatározása.

További összefoglaló a 4F projektről itt, míg képes összeállítás a D-e-meter projektről itt

Adatközlő: Speiser Ferenc, Pannon Egyetem. Bővebb információ: http://www.aut.vein.hu/

Híradás található a Pannon Egyetem ezen K+F projektjeiről a HUNAGI angol nyelvű naplója 2006. május 22-i bejegyzésében itt

Nincsenek megjegyzések: